Presidenti Ilir Meta ka vendosur që të kthejë pas ligjin e censurës të miratuar nga Edi Rama në Kuvend, gjoja si një paketë ‘anti –shpifje’.

Pasi është studiuar ligji, presidenti ka vendosur mos dekretimin dhe kthimin e tij në Kuvend, për plotësime e rregullime.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

DEKRET

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 92/2019

‘PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9918, DATË 19.5.2008, ‘PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR’

Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

Dekretoj

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 92/2019, ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, ‘Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar’, me qëllim rishikimin sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekreti 11414

Tiranë, më 11.01.2020          

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu