Ngrihet Ngrihet Qëndra Turistike e Informacionit në Metropolinë e Gjirokastrës, me qëllim  ruajtjen  e burimeve kulturore dhe natyrore si një parakusht për zhvillimin e turizmit në zonën ndërkufitare, duke mbeshtetur “Inkurajimin e  turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore”

Metropolia e Shenjtë  Gjirokastër në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër , Metropolinë Korcës, Metropolinë e Janinës, Këshillin e Qarkut të Janinës  dhe  Universitetin e Janinës kanë bërë të mundur realizimin e disa aktiviteteve të rëndësishme për turizmin në zonën ndërkufitare si : Studimin mbi zhvillimin e turizmit fetar në zonën ndërkufitare; Punimin e dokumentacionit shkencor dhe historik për ruajtjen e monumenteve të zgjedhura duke  siguruar  kontributin e nevojshëm për zhvillimin e produktit turistik ; Projektimin e  rrugëve alternative të turizmit për pelegrinazhe duke zhvilluar dhe krijuar  një portal  në internet për Rrugët e  Turizmit të Pelegrinazhit dhe krijimin e Pikave të Hyrjes dhe të gjitha këto procese të cilat  kontribuojnë në ofrmin e infrastrukturës së  nevojshme të TIK për shpërndarjen e produktit turistik.

Qendrat e informacionit në Gjirokastër të cilat do të jenë të vendosura në Katedralen e Gjirokastrës ( nga Metropolia e Shenjtë) dhe në pazarin karakteristik (nga Bashkia Gjirokastër)  nëpërmjet instalimit të pajisjeve moderne bashkëkohore ( kompjutera publik me ekran me prekje për përdorim nga turistët) sigurojnë  promovimin mbi rrugët dhe vendet alternative të pelegrinazhit për vizitorët.

Projekti kontribuon në arritjen e treguesit të rezultateve të programit IPA Ndërkufitar Greqi –Shqipëri 2014-2020 , dhe  pritet që të ketë si rezultat të drejtpërdrejtë një rritje prej 3.000 vizitorësh në zonë deri në vitin 2023.

Në ditët në vazhdim do të promovohet edhe Qendra Turistike e Informacionit ne Pazarin e Vjtër të Gjirokastrës duke siguruar informacion adekuat mbi pikat e interest, sitet religjoze, trashegimine kulturore e natyrore, kulinarine etj.

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm

                                                                            

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm

 

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu